Honden verkleinen kans op astma

Gezonder met huisdier

Dat mensen met huisdieren relatief gezonder en gelukkiger leven was al bekend.
Uit de Hond astmaresultaten van een Zweeds onderzoek blijkt nu dat door het hebben van
een trouwe viervoeter de kans op astma met 15 procent wordt verlaagd.

Zie ook: Mensen met een huisdier zijn gezonder en gelukkiger

Het onderzoek, dat is aangeleverd aan JAMA Pedriatrics, toont aan dat kinderen die opgroeien in een huis met honden minder kans hebben om astma te ontwikkelen. Er werd eerder al aangetoond dat kinderen die opgroeien tussen dieren op een boerderij minder vaak last kregen van astma.

De populatie van het Zweeds onderzoek bestond uit een miljoen kinderen vanuit negen Zweedse databanken.  Gezinnen waar minimaal een hond staat geregistreerd werden vergeleken met gezinnen zonder huisdieren. Hieruit bleek dat honden een degelijke positieve invloed hebben op de gezondheid van kinderen.  Om de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek te waarborgen is er gebruik gemaakt van gedetailleerde gegevensverzameling. De bezoeken aan gespecialiseerde artsen en de recepten die zijn uitgeschreven werden onder andere gebruikt om een helder beeld van de situatie te schetsen.

De onderzoekers, die werkzaam zijn op het Karolinska Institute in Stockholm, hebben aangetoond dat de leefomgeving en sociaaleconomische status factoren zijn die invloed hebben van de ontwikkeling van astma. Zij toonden tevens aan dat kinderen die al in hun eerste levensjaar worden omgeven door honden, minder kans hebben op het krijgen van astma in een latere levensfase.

Waarom honden hierop een positieve invloed hebben is echter onbekend. Er is namelijk niet verklaard welke eigenschappen honden bevatten die de kans op astma verkleinen.
Het onderzoek geeft hondenbezitters daarentegen wel een goed gevoel bij de aanschaf van een hond wanneer jonge kinderen deel uit maken van het gezin.

Tip: Vergelijk hondenverzekeringen